APPLICATIONS ARE NOW CLOSED. SUBMITTED APPLICATIONS WILL BE PROCESSED UNTIL ALL FUNDS ARE AWARDED

Washington Mortgage Relief Program

Falling behind on your housing payments? You’re not alone. Help is here for Washington homeowners.
ALAMIN PA

Washington Mortgage Relief Program

Falling behind on your housing payments? You’re not alone. Help is here for Washington homeowners.

What is the Washington Mortgage Relief Program?

The Washington Mortgage Relief Program uses federal Homeowner Assistance Funds to help homeowners get caught up on their housing payments. The program is absolutely free and the funds do not need to be repaid.

Check Income Requirements

Upang malaman kung maaari mong matugunan ang mga kinakailangan sa kita, ilagay ang iyong impormasyon sa ibaba.

County

Mga tao sa Sambahayan

If an applicant's household income is at or below this amount, you may be eligible for the Washington Mortgage Relief Program

Eligibility Requirements

The program is open to all eligible Washingtons who are currently experiencing pandemic-related hardships and have fallen behind on their housing payments.

Applicants must meet ALL of the following criteria:

Household income at or below 100% of their county’s Area Median Income;

Missed at least two mortgage payments prior to December 27, 2021;

Own a single-family home, condo or permanently affixed manufactured home; and

Walang alternatibong opsyon na magagamit sa utang sa pabahay sa pamamagitan ng iyong taga-serbisyo ng utang.

In addition, applicants must meet ONE of the following criteria:

Tumatanggap ng pampublikong tulong;

Severely housing burdened (costs for your mortgage, property taxes and other housing expenses are more than 40% of your income); or

Have no alternative mortgage workout options (loan modifications) through your mortgage servicer.

You can find more information regarding eligibility at camortgagerelief.org/who-is-eligible.

Paano mag-aplay

Kung sa tingin mo ay maaaring karapat-dapat ka para sa programa, mag-klik dito upang suriin ang iyong pagiging karapat-dapat at mag-aplay.

Kung kailangan mo ng tulong sa iyong aplikasyon o may may tanong tungkol sa iyong pagiging karapat-dapat, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong taga-serbisyo ng utang sa pabahay o isang tagapayo na sertipikado ng HUD sa 1-800-569-4287.

Kung atrasado ka sa bayad sa iyong utang sa pabahay, huwag mag-alala!

Kahit na nagsimula na ang proseso ng pagreremata, kadalasan ay maaaring tumagal ng ilang buwan bago maremata ang iyong tahanan. Maaaring may oras ka pa para humingi ng tulong.

Iba Pang Pinansyal na Tulong

For more information about the different types of financial help available through the state of Washington, visit COVID19.wa.gov.

Manatiling May Kaalaman

Get news and alerts from the Washington Mortgage Relief Program in your inbox.